„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Considerații privind modernizarea instruirii în domeniul proprietății intelectuale