„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Transformarea activității muzicale în industrie: rolul cultural și miza economică a invențiilor