„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Drumul spinos al tranziției spre o societate informațională