„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Bioprinting – brevetare, etică, morală și drepturile omului