„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Beneficiile de pe urma operelor de artă plastică