„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Alternative de protecție a drepturilor de proprietate industrială a IMM-urilor împotriva concurenței neloiale