„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Academicianul Dumitru GHIȚU – ilustră personalitate a fizicii din Republica Moldova. 90 de ani de la naștere