„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Abordarea protecției proprietății intelectuale în programele-cadru pentru cercetare și inovare ale Uniunii Europene