„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Творческий аспект в проектировании механизмов