Desene / Modele industriale. Clasificarea Internatională

Clasificarea de la Locarno este un sistem internaţional de clasificare a desenelor şi modelelor industriale, care este administrat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI).

DesignClass - instrument pentru căutarea și traducerea indicațiilor de produse necesare pentru depunerea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale (elaborat de OHIM).