Organizații de gestiune colectivă

În conformitate cu art. 84 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe, în vederea organizării și funcționarii în calitate de organizație de gestiune colectivă, AGEPI, prin decizie a directorului general, avizează asociația care are personalitate juridică, fiind înregistrată în conformitate cu prevederile legislației, are sediul în Republica Moldova și îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) membrii asociației sunt exclusiv subiecți ai dreptului de autor sau ai drepturilor conexe;
 • b) fondatorii asociației nu au calitatea de fondatori ai altei organizații de gestiune colectivă ce funcționează pentru același domeniu/aceleași drepturi;
 • c) domeniul de activitate al asociației este gestionarea colectivă a dreptului de autor sau a drepturilor conexe;
 • d) statutul asociației corespunde cerințelor legii;
 • e) asociația are cont curent la o instituție bancară;
 • f) asociația are capacitate economică de gestionare colectivă și dispune de resurse umane și materiale necesare gestionării repertoriului încredințat (a se vedea recomandarea)
 • g) asociația permite, potrivit procedurilor expres prevăzute în propriul statut, accesul titularilor care sunt interesați în a le încredința gestiunea integrală sau parțială a drepturilor, categoriilor de drepturi, tipurilor de opere sau altor obiecte protejate;
 • h) asociația depune la AGEPI repertoriul de opere, interpretări, fonograme sau videograme aparținând propriilor membri. Repertoriul se depune în formatul stabilit prin ordin al directorului general al AGEPI și conține cel puțin numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identificare a interpreților, a fonogramelor și videogramelor.

Pentru a confirma întrunirea condițiilor specificate mai sus, organizația depune la AGEPI documente și informații relevante, care nu se restituie.

Printre obligațiile generale ale unei organizații de gestiune colectivă se menționează:

 • a) acționarea în interesul titularilor de drepturi ale căror drepturi le gestionează;
 • b) utilizarea informațiilor și documentelor recepționate de la utilizatori doar în scopul colectării, repartizării și plății remunerației;
 • c) acordarea utilizatorilor licențe pentru utilizarea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe, înainte de utilizarea repertoriului protejat.
 • d) colectarea remunerațiilor datorate de utilizatori pentru utilizarea operelor și a altor obiecte protejate, repartizarea și plata acestora cu regularitate, cu diligență și cu exactitate, proporțional cu valoarea și utilizarea lor reală;
 • e) elaborarea metodologiilor pentru domeniile de activitate, care să fie negociate cu utilizatorii.
 • f) asigurarea transparenței activității de gestiune colectivă în raporturile cu membrii săi, autoritățile publice și utilizatorii.