Statistica

Indicatori 2019 2020 2021 2022 2023 Total
Cereri depuse de către solicitantii permisiunii
Cereri depuse, total: 10 11 9 25 12 67
- Mărci 9 10 8 24 10 61
- Desene sau modele industriale 1 1 1 1 2 6
Decizii eliberate
Decizii privind acordarea permisiunii, total: 5     44 14 63
- Mărci 5     41 12 58
- Desene sau modele industriale       3 2 5
Decizii privind refuzul de acordare a permisiunii, total:       1   1
- Mărci       1   1
- Desene sau modele industriale            

2024

Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Cereri depuse de către solicitantii permisiunii
Cereri depuse, total: 6   1 2 1               10
- Mărci 6   1 2 1               10
- Desene sau modele industriale                          
Decizii eliberate
Decizii privind acordarea permisiunii, total:     5     3             8
- Mărci     5     3             8
- Desene sau modele industriale                          
Decizii privind refuzul de acordare a permisiunii, total:                          
- Mărci                          
- Desene sau modele industriale                          

Înapoi