Obiecte de Proprietate Industrială (OPI)

   

Informații despre mărci

Informații despre indicații geografice (IG), denumiri de origine (DO), specialități tradiționale garantate (STG)

Baze de date naționale și internaționale

Drept de autor și drepturi conexe (DAC)

   

Informații despre desene/modele industriale (DMI)

Informații despre soiuri de plante

Depunerea online a formularelor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală

Informații și servicii

    

Informații despre invenții și topografii ale circuitelor integrate

Informații despre dreptul de autor și drepturi conexe (DA și DC)

Instruire în domeniul PI, instruire online

Noutăți

30.11.2022 | Evenimente

Proprietatea intelectuală, pe agenda Forumului Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci

Pe 30 noiembrie 2022, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a participat la Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci cu genericul „Bibliotecile în susținerea incluziunii digitale, sociale și culturale a membrilor comunității”, ediția a 27-a. Evenimentul a... Read more
30.11.2022 | Anunțuri de proiecte

Consultări publice pe marginea proiectului de modificare a Ghidului de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor (2.5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată)

În conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală lansează consultările publice pe marginea Compartimentului 2.5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată ( art.8 alin.(4) lit... Read more
30.11.2022 | Evenimente

Evoluțiile din domeniul PI, prezentate în cadrul reuniunii Comitetului de Asociere RM-UE

Pe 29 noiembrie 2022, la Bruxelles, Belgia, s-a desfășurat cea de-a IX-a reuniune a Comitetului de Asociere în configurația comerț Republica Moldova – Uniunea Europeană. La eveniment, din partea Republicii Moldova, au participat reprezentanți ai tuturor ministerelor de resort relevante și ai altor... Read more
Subscribe to Noutăți