2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Консультации:
(+373-22) 400500

Антикоррупционная линия:
(+373-22) 400500

La Geneva a avut loc Seminarul Internațional în domeniul Proprietății Intelectuale și Resurselor Genetice

03.06.2016

În perioada 26-27 mai 2016, la Geneva, a avut loc Seminarul Internațional în domeniul Proprietății Intelectuale și Resurselor Genetice organizat de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI).

La eveniment au participat delegați ai statelor membre OMPI, inclusiv Republica Moldova, precum și reprezentanți ai organizațiilor naționale și internaționale cu statut de observator la Comitetul interguvernamental pentru Proprietatea Intelectuală, Resursele Genetice, Cunoștințe Tradiționale și Folclor (Comitet IGC).

Seminarul a fost deschis de către Directorul General al OMPI, Francis Gurry, care a salutat participanții și a evidențiat importanța și actualitatea tematicilor ce vor fi puse în discuție în cadrul evenimentului.

Astfel, seminarul a fost divizat în 4 mese rotunde, care s-au axat pe discutarea subiectelor precum proprietatea intelectuală și resursele genetice: legătura cu instrumente internaționale relevante; obiective relative proprietății intelectuale și resurselor genetice; cerințe de dezvăluire relative resurselor genetice și cunoștințelor tradiționale asociate și baze de date și alte măsuri defensive referitoare la resursele genetice și cunoștințele tradiționale asociate.

Unii raportori au accentuat faptul că sistemul actual de protecție a proprietății intelectuale trebuie regândit, astfel încât resursele genetice (RG), cunoştinţele tradiţionale (CT) şi expresiile culturale tradiționale/folclor (ECT/F), obiecte ale tezaurului cultural fie a unei națiuni, fie a unei comunități locale indigene să fie protejat corespunzător prin intermediul unui instrument juridic internațional, conferindu-le statutul de obiecte netradiţionale ale proprietăţii intelectuale.

Raportorul din China a menționat că datorită biodiversității foarte mari, statul acordă o mare atenție protecției acesteia și consideră că doar crearea unei baze de date ar putea fi insuficientă pentru protecția RG, statele urmând să se gîndească și la alte măsuri defensive ce ar putea fi întreprinse, cum ar fi cerința obligatorie de dezvăluire.

Reprezentanta Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci din România (OSIM) a făcut o prezentare cu genericul “Cerințe de dezvăluire relative resurselor genetice și cunoștințelor tradiționale asociate”, menționând că în legea invențiilor a României lipsește norma cu  privire la dezvăluirea, dar există prevederea conform căreia dacă o invenție se referă la material biologic trebuie sa fie indicată sursa de proveniență.

Așa cum în România sunt peste 3600 soiuri de plante, având o bogată experiență în fitologie și în domeniul plantelor medicinale, Oficiul a recepționat o serie de cereri de protecție, solicitanții indică proveniența. Cerința dezvăluirii trebuie aplicată doar brevetelor și trebuie să fie benevolă dar nu obligatorie, consideră reprezentanta OSIM.