Despre Marcă

 • Ce este o marcă

  Marca este orice semn sau orice combinaţie de semne care pot lua diferite forme de reprezentare grafică și care servesc la deosebirea produselor sau a serviciilor anumitor persoane fizice/juridice de ale altor persoane.

 • Tipuri de mărci

  Cele mai frecvente tipuri de mărci sunt:

  • verbale: SPERANŢA , WESTERN UNION, STARBUCKS, СОЛНЦЕДАР, HELLO KITTY, BMW, SANDRA etc.

  • figurative:  • combinate:  • tridimensionale:  • sonore:  Marcă colectivă – marcă utilizată de către o asociaţie de fabricanţi, producători, prestatori de servicii sau comercianţi ori de către alte organizaţii similare pentru a desemna produsele şi/sau serviciile lor;

  Marcă de certificare (de conformitate) – marcă utilizată pentru a certifica anumite caracteristici ale unui produs şi/sau serviciu;

  Marcă notorie – marcă larg cunoscută în Republica Moldova la data depunerii unei cereri de înregistrare de marcă sau la data priorităţii revendicate în cerere, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele şi/sau serviciile cărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova pentru a fi opusă;

 • Ce mărci pot fi înregistrate

  Pot fi înregistrate ca mărci: cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, combinații de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, precum și orice combinații ale acestor semne, cu condiția ca ele să poată servi la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinând altor persoane.

  Semnele care nu pot fi înregistrate ca marcă, motive de respingere la înregistrare.

  Motive absolute de refuz:

  Sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate:

  • mărcile lipsite de caracter distinctiv;
  • mărcile compuse exclusiv din semne sau indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;
  • mărcile compuse exclusiv din semne sau indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante;
  • semnele compuse exclusiv din forma impusă de însăși natura produselor sau din forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic, sau din forma care conferă valoare esențială produsului;
  • mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri ori prejudiciază imaginea și interesele statului;
  • mărcile care pot induce în eroare consumatorul cu privire la originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului;
  • mărcile care conțin, fără autorizația autorităților competente, reproduceri sau imitații de steme, drapele, embleme de stat, denumiri oficiale sau istorice de state ori abrevierea lor, denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale și interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garanție și de marcare, decorații și alte semne de distincție;
  • mărcile care conțin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase;
  • mărcile care conțin ori sunt constituite dintr-o indicație geografică menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice; sau dintr-o desemnare identică ori similară cu o indicație geografică sau cu o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova, în cazurile când produsele nu au originea corespunzatoare indicației geografice sau denumirii de origine, chiar dacă originea adevarată a produsului este indicată, ori dacă indicația geografică sau denumirea de origine este utilizată în traducere ori este însoțită de expresiile: “de genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitație” sau de o expresie similară, precum și în cazul când mărcile sunt solicitate pentru produse neacoperite de indicația geografică sau de denumirea de origine protejată, în măsura în care aceste produse sunt comparabile cu cele pentru care indicația geografică sau denumirea de origine este protejată, ori în măsura în care utilizarea mărcii solicitate, făra un motiv justificat, ar permite să se obțină un profit nemeritat din reputația indicației geografice sau a denumirii de origine protejate;

  Motive relative de refuz:

  O marcă este refuzată la înregistrare dacă:

  • este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse și/sau servicii identice;
  • este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identitățtii ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară;
  • este identică ori similară cu o marcă anterioară și este solicitată spre înregistrare pentru produse și/sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioara este înregistrată, în cazul când marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova și dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora.
  • mărcile careîncalcă un drept anterior ce ține de imaginea sau de numele unei personalități notorii în Republica Moldova;
  • o marcă este refuzată la înregistrare, de asemenea, în cazul când agentul sau reprezentantul celui care este titularul mărcii respective în una din țările Uniunii solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume, fără autorizația titularului, cu excepția cazului când agentul sau reprezentantul îi justifică acțiunile.
 • Beneficiile protecției

  Marca este un element esențial al strategiei firmelor: ea face distincția dintre produsele și serviciile firmei și cele ale concurenților. Pentru consumator marca reprezintă cel mai comod mijloc de a recunoaște rapid o categorie de produse și servicii care i-au fost recomandate sau pe care experiența l-a determinat să le prefere altor produse sau servicii de aceeași natură. Pentru întreprindere, marca reprezintă un mijloc de a cuceri și a păstra o clientelă.

  Celui căruia îi aparține marca înregistrată are dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi, precum și dreptul de a interzice folosirea ei de către alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova pe întregul termen de valabilitate a mărcii în cauză.

 • Cine poate înregistra o marcă

  Orice persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice poate înregistra o marcă.

 • Ce trebuie să cunoști înainte să aplici pentru înregistrare

  Înainte de a înregistra şi de a introduce o marcă în circuitul economic este recomandabil să verificaţi dacă ea nu va intra în contradicţie cu mărcile existente, înregistrate anterior sau depuse spre înregistrare pentru anumite produse şi/sau servicii.

  Verificarea poate fi făcută pe 2 căi:

  1. Căutarea în baza de date gratuit:

  2. Prin intermediul unei solicitări de cercetare documentară la AGEPI, contra cost http://dev.agepi.gov.md/ro/services.