2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Vizita de informare la AGEPI a expertilor companiei de consultanta "International Trade and Quantitative Analysis"

05.03.2009

Pe 4 martie curent, la AGEPI a avut loc intrevederea reprezentantilor companiei de consultanta "International Trade and Quantitative Analysis", dl Florent Parmentier si dna Angela Cheptea, si al Directiei relatii economice cu UE a Departamentului integrare europeana al Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene, dna Victoria Chitii, cu reprezentantii Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala, dl Ion Daniliuc, vicedirector general, dl Andrei Moisei, director Departament juridic, dna Olga Belei , director Departament drept de autor si drepturi conexe, dna Diana Stici, sef Sectie legislatie, dra Viorica Duca, specialist principal, Sectia cooperare internationala si integrare europeana.

Intrevederea a fost organizata in conformitate cu Agenda vizitei de lucru la Chisinau, in perioada 2-4 martie curent, a reprezentantilor companiei de consultanta "International Trade and Quantitative Analysis", angajata de catre Comisia Europeana pentru realizarea unui studiu de fezabilitate asupra Acordului de Comert Liber comprehensiv si aprofundat dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana.

Scopul intrevederii a constat in informarea reprezentantilor companiei mentionate privind masurile intreprinse de Republica Moldova in vederea asigurarii drepturilor de proprietate intelectuala si industriala legate de comert.

Dl Ion Daniliuc a mentionat ca, in conformitate cu prevederile Codului cu privire la stiinta si inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004, AGEPI organizeaza si efectueaza protectia juridica a proprietatii intelectuale pe teritoriul Republicii Moldova, sub forma de proprietate industriala, drept de autor si drepturi conexe. In corespundere cu atributiile sale, AGEPI are si misiunea de a coordona procesul de conformare a sistemului moldovenesc de PI la sistemul UE si de a asigura implementarea obiectivelor Planului de Actiuni RM-UE la capitolul drepturile de proprietate intelectuala si industriala.

In scopul asigurarii protectiei drepturilor de proprietate intelectuala la un nivel similar celui din UE, Republica Moldova a intreprins masuri importante pentru conformarea legislatiei nationale in acest domeniu cu cerintele tratatelor internationale, cu precadere cele prevazute de Acordul OMC privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuala (TRIPs).

Astfel, pe parcursul aderarii Republicii Moldova la OMC, legislatia privind drepturile de proprietate intelectuala a fost modificata substantial intru conformarea cadrului regulator national in domeniul PI la cerintele impuse de Acordul TRIPs. Acest proces a cuprins atat modificarea legilor care asigura protectia obiectelor de proprietate intelectuala (marci si denumiri de origine, brevete de inventie, soiuri de plante, desene si modele industriale, topografii ale circuitelor integrate, drepturi de autor si conexe), cat si a legislatiei administrative si civile.

Odata cu adoptarea de catre Parlamentul RM a modificarilor la Codul Penal al Republicii Moldova (Legea nr. 446-XV din 30.12.2004 si Legea nr. 1143-IV din 29.05.2007) au fost introduse sanctiuni penale pentru incalcarea drepturilor de autor si conexe si, respectiv, a drepturilor de proprietate industriala, fiind asigurata compatibilitatea legislatiei nationale in materie de drept penal la prevederile privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuala impuse de Acordul TRIPs.

In ceea ce priveste aplicarea la nivel national a standardelor internationale prevazute de alte acorduri la care Republica Moldova este parte (24 de tratate si conventii in domeniul PI), aceasta este asigurata prin faptul ca, pe de o parte, actele internationale sunt parti ale cadrului regulator national si, in cazul unor neconcordante, prevaleaza in raport cu legislatia nationala. Pe de alta parte, odata cu ratificarea sau aderarea la actul international, legislatia nationala in domeniul vizat a fost de fiecare data examinata si, in caz de necesitate, modificata pentru a corespunde prevederilor tratatului sau acordului respectiv.

Pe parcursul perioadei de implementare a Planului de Actiuni RM-UE, eforturile au fost axate asupra aproximarii legislatiei nationale la cerintele acquis-ului comunitar si, intru atingerea acestui scop, au fost elaborate si adoptate 5 legi noi care trebuie sa asigure conformarea legislatiei moldovenesti in domeniul proprietatii intelectuale cu regulamentele si directivele UE (Legea nr. 50-XVI privind protectia inventiilor, Legea nr. 38-XVI privind protectia marcilor, Legea nr.161-XVI privind protectia desenelor si modelelor industriale, Legea nr.39-XVI privind protectia soiurilor de plante, Legea nr.66-XVI privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si specialitatilor traditionale garantate). Proiectul Legii privind protectia dreptului de autor si a drepturilor conexe a fost transmis Parlamentului Republici Moldova pentru adoptare.

Toate proiectele de legi mentionate au fost elaborate cu asistenta expertilor UE prin intermediul proiectului TACIS in Moldova „Asistenta in implementarea angajamentelor APC, OMC si Planului de Actiuni UE-RM in cadrul Politicii Europene de Vecinatate” si plasate pe pagina web a AGEPI pentru dezbateri publice.

Expertii europeni au fost informati, de asemenea, despre operarea in anul 2007 a modificarilor in Hotararea Guvernului nr. 774 din 13 august 1997 cu privire la taxele pentru servicii cu semnificatie juridica in domeniul protectiei obiectelor de proprietate industriala, prin care a fost asigurata respectarea tratamentului national in materie de taxe pentru obtinerea titlurilor de protectie asupra obiectelor de proprietate industriala.

In cadrul intrunirii, specialistii AGEPI au mai prezentat informatii despre:

  • instituirea unui dialog constructiv cu Curtea de Apel si Curtea Suprema de Justitie pentru a gasi modalitatea optima de creare a unui sistem informational referitor la deciziile de judecata pe cazuri de PI si a asigura accesul publicului larg la informatia legala si jurisprudenta in domeniu;
  • crearea si gestionarea registrului electronic al datelor privind litigiile pe cazuri de PI, examinate in cadrul Comisiei de Contestatii a AGEPI, si datelor privind litigiile aflate pe rol in cadrul instantelor de judecata, la care AGEPI participa ca parte la proces sau ca parte terta;
  • unele rezultate privind implementarea Legii pentru modificarea si completarea Codului Contraventiilor Administrative si Codului Penal in partea ce vizeaza responsabilitatea pentru incalcarea drepturilor de PI;
  • stadiul de colaborare cu institutiile implicate in protectia si asigurarea drepturilor de PI (MAI, SV, MDI);
  • rezultatele controalelor (din oficiu si la solicitarea titularilor de drepturi) privind respectarea dreptului de autor si drepturilor conexe, participarea la confiscarea si distrugerea produselor audio-video contrafacute sau pirat;
  • extinderea cooperarii cu asociatiile titularilor de drepturi in domeniu: Federatia internationala a industriei de fonograme (IFPI), Asociatia Europeana a titularilor de drepturi React-Network, Business Software Alliance (BSA) etc.;
  • stabilirea si dezvoltarea relatiilor de cooperare cu institutiile europene si comunitare in domeniul PI (OHIM, CPVO, OEB);
  • instruirea si pregatirea cadrelor nationale in domeniul PI prin intermediul cursurilor, seminarelor si conferintelor tematice, organizate de AGEPI cu sustinerea OMPI, OEB, OEAB etc.

AGEPI si-a reconfirmat angajamentul de a continua eforturile in vederea consolidarii capacitatilor sale administrative in scopul asigurarii respectarii drepturilor de proprietate intelectuala.