2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

S-a dat startul Seminarelor regionale privind identificarea potențialelor produse ce pot fi promovate sub IG, DO sau STG în Republica Moldova

25.10.2017

Pe 24 octombrie, în oraşul Edineț, a fost organizat primul Seminar regional cu genericul „Identificarea produselor, băuturilor, bucatelor, obiectelor de meșteșugărit ale Republicii Moldova, potențiale de înregistrat în calitate de Indicații Geografice (IG), Denumiri de Origine (DO) și Specialități Tradiționale Garantate (STG) și dezvoltarea afacerii bazată pe produse tradiționale”. Evenimentul a fost organizat în cadrul Planului de acțiuni de implementare al Proiectului de asistență tehnică al Uniunii Europene „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova, fiind realizat în colaborare cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Activitatea s-a încadrat în seria seminarelor de instruire ce urmează să fie desfășurate în regiunile de Nord, Sud și Centru ale țării.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, ai societății civile din sectorul agricol şi dezvoltării rurale din raioanele Briceni, Ocnița, Soroca, Dondușeni și Edineț. Au fost prezenți specialiști din cadrul Direcțiilor Raionale de Agricultură şi Alimentație, reprezentanți ai oficiilor raionale a Rețelei de Extensiune Rurală, a FNFM, a Federației Agroinform și UAPA, Asociațiilor pe filiere şi profil, producătorilor agricoli şi meșteșugarilor care au fost identificați în cadrul Studiului. De asemenea, a fost prezentă echipa de experți europeni, responsabilă de implementarea proiectului și reprezentantul AGEPI.

În conformitate cu agenda evenimentului, Simion Levițchi, șef Direcția mărci și design industrial AGEPI, a subliniat beneficiile afacerilor bazate pe indicații geografice și potențialul de dezvoltare, precum și particularitățile de protecție, înregistrare și utilizare a IG, DO și STG în Republica Moldova.

Expertul cheie 3 în domeniul proprietății intelectuale al Proiectului, Yuriy Kapitsa, a vorbit despre suportul acordat de proiect în dezvoltarea sistemului indicațiilor geografice al țării, precum și a subliniat activitatea de identificare a produselor tradiționale potențiale de promovat sub indicații geografice pe plan național și internațional.

Expertul UE pe domeniul indicațiilor geografice, Elena Micheletti, a comunicat participanților despre experiența practică privind identificarea, înregistrarea și dezvoltarea afacerilor bazate pe IG în cadrul statele membre ale UE. Pentru o mai bună înțelegere a rolului sistemului indicațiilor geografice, au fost trecute în revistă studii de caz ce demonstrează oportunitățile care se deschid pentru antreprenori și potențialul produselor cu IG din Italia.

Seminarul regional a fost moderat de expertul național‚ non-cheie al Proiectului, Anatolie Fala, care a prezentat rezultatele preventive ale „Studiului de identificare a produselor, băuturilor, bucatelor și obiectelor de meșteșugărit potențiale de înregistrat și promovat sub IG, DO sau recunoscute în calitate de STG în regiunile Republicii Moldova” și suportul oferit în acest sens de către Guvernului Republicii Moldova prin Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și Rurală.

Ceban Mihail, producător și administrator al SRL Biocămara a vorbit despre Indicația Geografică protejată (IGP) Zăbriceni pentru plante și fructe uscate și amestecuri din ele pentru infuzii, în contextul oportunităților care apar odată cu înregistrarea produselor sub IG și promovarea acestora pentru consumatorii locali. Sergiu Gheorghiță, Vicepreședintele raionului Edineț, responsabil de activitatea subdiviziunilor Consiliului raional, și anume Direcția agricultură, relații funciare și cadastru și Secția economie, a reiterat necesitatea promovării produselor locale și noile ocazii favorabile pentru dezvoltarea produselor regionale.

Ca urmare, seminarul a facilitat discuțiile și schimbul de opinii ce va permite crearea unei sinergii și conlucrări eficiente în vederea explorării ulterioare a piețelor locale şi la promovarea produselor locale pe plan național și internațional.

Proiectul de asistență tehnică EuropeAid/137467/DH/SER/MD „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” a fost lansat în luna noiembrie 2016, cu o perioada de implementare de 2 ani, unul din obiective de bază fiind îmbunătățirea sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova.