2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Republica Moldova a devenit membru al Comitetului de Coordonare al OMPI și al Comitetului Executiv al Uniunii de la Berna

13.10.2017

În cadrul celei de-a 57-a runde de Adunări ale Statelor Membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) care a avut loc la Geneva, în perioada 02-11 octombrie 2017, au fost adoptate decizii importante care vor asigura activitatea Organizației pentru dezvoltarea unui sistem de proprietate intelectuală eficient și echilibrat.

De asemenea, statele membre au aprobat componența organelor de conducere ale Organizației pentru următoarea bienală.

Conform deciziilor adoptate, Republica Moldova va deține calitatea de membru al Comitetului de Coordonare al OMPI și al Comitetului Executiv al Uniunii de la Berna pentru perioada 2017-2019.

Statele membre OMPI au aprobat Programul și Bugetul Organizației pentru bienala 2018-2019, care prevede o sporire a veniturilor OMPI cu 10,9% în rezultatul creșterii interesului pentru serviciile globale prestate de OMPI în domeniul depunerii cererilor de proprietate intelectuală, precum și la alte servicii ale Organizației, fără a mări taxele achitate de solicitanți.

Statele membre au aprobat fonduri speciale pentru investiții de capital, un accent deosebit fiind pus pe consolidarea tehnologiei comunicațiilor și informațiilor aplicate în Organizație.

De asemenea, statele membre au aprobat extinderea rețelei de birouri externe ale OMPI, și anume deschiderea a nu mai mult de patru birouri externe în perioada 2018-2019, inclusiv în Columbia.

În plus, delegațiile celor 191 de state membre ale OMPI au convenit asupra reînnoirii mandatului Comitetului Interguvernamental pentru Proprietatea Intelectuală și Resurse genetice, Cunoștințe tradiționale și Folclor (IGC) pentru bienala 2018-2019, și adoptării unui program concret de lucru al Comitetului IGC pentru următorii doi ani.

În cadrul ședinței de încheiere, Directorul general al OMPI, Francis Gurry, a salutat angajamentul extraordinar al statelor membre ale OMPI, precizând: “Cred că am obținut numeroase rezultate pozitive. Dumneavoastră, statele membre, ne-ați oferit nouă, Secretariatului, suportul necesar pentru a merge mai departe în atingerea obiectivelor Organizației. Vă mulțumesc pentru această încredere. Discuțiile despre domeniul proprietății intelectuale devin din ce în ce mai intense. Acest lucru reprezintă și un avantaj, deoarece crește interesul față de domeniul proprietății intelectuale, inovație și creativitate", a subliniat Francis Gurry.

Pe parcursul reuniunii, Indonezia s-a alăturat sistemului internațional de mărci comerciale ca al 100-lea membru, în timp ce Nigeria a aderat la patru tratate legate de drepturile de autor.

Totodată, pe parcursul reuniunii curente, delegațiile s-au bucurat de o serie de simpozioane, expoziții și spectacole organizate și susținute de reprezentanții statelor membre ale OMPI, inclusiv membrii Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Australia, Columbia, Georgia, Italia, Mexic și Paraguay.

Republica Moldova a fost reprezentată la Adunarea Generală a OMPI de către Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Lilia Bolocan, E.S. Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, reprezentant permanent al Misiunii Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva, Tudor Ulianovschi, reprezentantul permanent adjunct al Misiunii Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva, Marin Cebotari și Liliana Vieru, șefa Secția cooperare internațională și integrare europeană, AGEPI. În cadrul primei zile a reuniunii, Lilia Bolocan, Director general AGEPI, a fost aleasă în funcția de Vicepreședinte al Adunării Generale a Uniunii Internaționale pentru protecția operelor literare și artistice de la Berna. De asemenea, Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova, Ambasadorul Tudor Ulianovschi, a fost ales în calitate de Vicepreședinte al Adunării Generale a OMPI.

Pe parcursul desfășurării reuniunii, delegația Republicii Moldova a avut întrevederi bilaterale cu înalți oficiali din cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), Oficiului European de Brevete (OEB), Oficiului Eurasiatic de Brevete (OEAB), Asociației Mondială a Femeilor Inovatoare și Antreprenoare și Centrului Național de Proprietate Intelectuală al Georgiei (SAKPATENTI).

Comunicatul de presă al OMPI poate fi accesat la adresa:

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0011.html

Sursa foto: Violaine Martin