2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Republica Moldova, țară gazdă a Consiliului Interstatal pentru problemele protecției juridice și apărării proprietății intelectuale

14.09.2021

Pe 14 septembrie curent, a avut loc, ședința Consiliului Interstatal pentru problemele protecției juridice și apărării proprietății intelectuale, sesiunea a XI-a. În condițiile pandemiei de COVID-19, evenimentul s-a desfășurat în format hibrid, cu un număr limitat de participanți la Chișinău și cu o vastă participare online prin intermediul platformei ZOOM. La eveniment au participat reprezentanți plenipotențiari și reprezentanți ai oficiilor de proprietate intelectuală, precum și ai altor autorități cu responsabilități în domeniul proprietății intelectuale din Republica Armenia, Republica Belarus, Republica Kazahstan, Republica Kîrgîzstan, Republica Moldova, Federația Rusă, Republica Uzbekistan și Republica Tadjikistan, dar și reprezentanți ai Comitetului Executiv al CSI.

De asemenea, în calitate de observatori, la reuniune au fost prezenți reprezentanți ai Organizației Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) și Organizației Eurasiatice de Brevete (OEAB).

Republica Moldova a deținut pentru al doilea an consecutiv președinția Consiliului Interstatal, fiind prezentă la eveniment cu o delegație compusă din reprezentanți ai Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), dar și ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului Vamal.

În deschiderea evenimentului, Directorul general al AGEPI, Eugeniu Rusu, a menționat că: „În condițiile actuale, înțelegem din ce în ce mai mult importanța proprietății intelectuale nu numai ca un element important al economiei bazate pe cunoaștere și relațiilor de piață, ci și ca o forță motrice care determină în mare măsură bunăstarea socio-culturală și ne permite să depășim chiar și cele mai dificile circumstanțe neprevăzute, inclusiv o pandemie de coronavirus sau schimbările climatice, a căror rezolvare este posibilă numai prin soluții inovatoare. Consiliului Interstatal pentru problemele protecției juridice și apărării proprietății intelectuale, care este un organism permanent de cooperare sectorială a CSI, ne permite să căutăm în comun soluțiile cele mai optime la problemele existente ale funcționării sistemului de protecție juridică a proprietății industriale. Pentru noi este o onoare să deținem președinția Consiliului Interstatal. În acest context, aș dori să-mi exprim recunoștința față de toți participanții pentru deschiderea și disponibilitatea de a participa la sesiunea a XI-a a Consiliului Interstatal, eveniment organizat pentru prima dată într-un format hibrid."

În conformitate cu agenda de lucru, la ședința Consiliului Interstatal au fost discutate mai multe subiecte ce țin de domeniul protecției și respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI). Participanții la reuniune au abordat o serie de aspecte importante ce vizează colaborarea regională în domeniul protecției și respectării DPI, inclusiv măsurile realizate de către statele CSI întru combaterea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv în mediul digital, precum și cu privire la Programul interstatal de cooperare a statelor membre CSI până în 2030, aprobat prin Decizia Consiliului șefilor de guvern ale CSI din 6 noiembrie 2020.

Părțile au realizat un schimb de informații și opinii referitor la măsurile întreprinse în vederea depășirii consecințelor negative ale pandemiei COVID-19. Totodată, statele membre au discutat și au luat decizii privind prioritățile activității Consiliului în următoarea perioadă, inclusiv implicarea acestuia la perfecționarea cadrului legislativ în domeniu de competență la nivel regional, dar și contribuția Consiliului și a statelor membre la edificarea sistemului de evaluare a PI în regiune, perfecționarea și instruirea cadrelor etc.

Președinția Consiliului Interstatal a fost preluată de Federația Rusă.

În încheiere, Eugeniu Rusu, Directorul general al AGEPI, a mulțumit celor prezenți pentru participare și pentru încrederea privind acordarea președinției Republicii Moldova în cadrul Consiliului Interstatal pentru doi ani consecutiv.  

***

Consiliul Interstatal a fost creat în baza Acordului privind colaborarea în domeniul respectiv și crearea Consiliului Interstatal pentru problemele protecției juridice și apărării proprietăţii intelectuale, semnat la 19 noiembrie 2010, în or. Sankt Petersburg.

Acordul menționat a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 442 din 16.06.2011 și a fost transmis Parlamentului spre informare.

Acordul are drept scop primordial coordonarea activității comune de perfecționare a sistemului interstatal pentru protecția și apărarea proprietăţii intelectuale și de contracarare a infracțiunilor în domeniul proprietăţii intelectuale.