2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Profesorii de la Universitatea de Stat din Tiraspol, instruiți în domeniul proprietății intelectuale

24.11.2021

Pe 23 noiembrie 2021, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a participat în cadrul unui eveniment cu tematica: ,,Educație prin cercetare”, organizat de Universitatea de Stat din Tiraspol. Scopul seminarului a fost de a consolida cunoștințele în domeniul protecției proprietății intelectuale în rândul profesorilor universității.

În cadrul evenimentului, specialistul AGEPI, Andrei Moisei, consultant principal, Secția comunicare şi instruire a familiarizat participanții cu aspecte generale ale proprietății intelectuale și modalitățile de protecție ale acestora. De asemenea, profesorii au fost informați despre unele detalii ce țin de respectarea drepturilor de PI, protecția dreptului de autor şi drepturilor conexe. Andrei Moisei a vorbit despre proprietatea intelectuală ca instrument de valorificare a rezultatelor cercetării, managementul inovațiilor și al proprietății intelectuale în cadrul universității.

Despre rolul invențiilor și informației de brevet, particularitățile și componentele informației de brevet, despre documentul de brevet, structura, categoriile principale și despre modurile de publicare, a vorbit Natalia Caisîm, șef Secție examinare, Direcția brevete AGEPI. Totodată, specialistul AGEPI a informat participanții la seminar despre bazele de date ale AGEPI „Invenții”, bazele de date multinaționale de brevet cu acces public, analiza și utilizările informației de brevet, familiarizând participanții, prin exemple practice, cu cele mai simple și utile modalități de documentare.

Evenimentul a permis celor prezenți să înțeleagă mai bine beneficiile sistemului de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală. De asemenea, cei prezenți au menționat importanța organizării seminarelor de informare în domeniul proprietății intelectuale pentru cadrele didactice.