2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Modificări privind procedura de examinare a mărcilor depuse pe cale națională

28.12.2018

Prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 240 din 28 decembrie 2018 s-a stabilit că începând cu 1 ianuarie 2019, în procedurile de examinare a respectării condițiilor de depunere a cererilor de înregistrare a mărcilor pe cale națională (cu data de depozit 01.01.2019 sau posterioară acestei date), se va ține cont de asigurarea protecției adecvate a indicațiilor geografice şi denumirilor de origine, în special, la verificarea corectitudinii clasificării produselor și serviciilor.

Prevederile ordinului menționat se vor lua în considerare și în cadrul procedurilor de examinare a cererilor de introducere a modificărilor cu referire la lista de produse şi/sau servicii pentru care este solicitată protecţia mărcii sau pentru care marca este înregistrată.

Astfel, dacă în listele de produse și servicii se va constata utilizarea indicațiilor geografice sau denumirilor de origine protejate în Republica Moldova în calitate de denumiri generice, redactarea acestor denumiri se va efectua utilizând termenii uzuali pentru categoria respectivă de produse și servicii, cu respectarea prevederilor punctelor 17-20 și 89 din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488 din 13.08.2009.

Aici găsiți lista indicațiilor geografice şi denumirilor de origine protejate în Republica Moldova: http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx