2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La Chișinău a avut loc cea de-a treia reuniune a Subcomitetului UE-RM pentru Indicații Geografice

17.10.2017

Pe 17 octombrie anul curent, la Chișinău, a avut loc cea de-a treia reuniune a Subcomitetului pentru Indicații Geografice, instituit în conformitate cu Articolul 306 al Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Reuniunea a fost găzduită de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), organul responsabil de implementarea în Republica Moldova a prevederilor Acordului de Asociere în materie de proprietate intelectuală, inclusiv în domeniul indicațiilor geografice.

Uniunea Europeană a participat la eveniment cu o delegație condusă de Susana Marazuela Azpiroz, șefa Unității A4 Vecinătate și Extindere, Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene. Din delegația Uniunii Europene a mai făcut parte Małgorzata Śliwinska-Klenner, secretarul UE al Subcomitetului RM-UE pentru Indicații Geografice și Speranța Olaru, Manager de proiect la Delegația Uniunii Europene la Chișinău.

Delegația Republicii Moldova a fost compusă din reprezentanții instituțiilor responsabile de protecția și respectarea drepturilor asupra indicațiilor geografice, și anume: Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Serviciului Vamal, Inspectoratului  Național de Investigații al IGP al MAI, Agenției pentru Protecția Consumatorilor, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Oficiului Național al Viei și Vinului și Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice.

La reuniune a participat, de asemenea, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, coordonator național al Acordului de Asociere RM-UE.

Subcomitetul a fost prezidat de către Lilia Bolocan, Directorul General al AGEPI, șefa delegației Republicii Moldova la actuala reuniune a Subcomitetului. Republica Moldova urmează să dețină președinția Subcomitetului IG până la data de 31 decembrie 2017. În conformitate cu Regulile de procedură ale Subcomitetului, adoptate în cadrul primei reuniuni, în luna decembrie 2015, președinția Subcomitetului este deținută, alternativ, pentru perioade de 12 luni, de către Uniunea Europeană și Republica Moldova. Conform mandatului său, Subcomitetul pentru indicații geografice este responsabil să monitorizeze implementarea Acordului în domeniul indicațiilor geografice și servește drept forum de cooperare și dialog în materie de indicații geografice dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.

Astfel, participanții la reuniunea a treia au trecut în revistă ultimele evoluții înregistrate în sistemul indicațiilor geografice în Uniunea Europeană și Republica Moldova, după cea de-a doua reuniune care a avut loc în luna octombrie 2016 la Bruxelles, discuțiile fiind axate asupra modificărilor legislativ-normative și instituționale. Părțile au realizat de asemenea un schimb de opinii și informații privind asigurarea respectării drepturilor asupra indicațiilor geografice, procedurile ex-officio pentru asigurarea protecției, mecanismele de protecție și control la frontieră și pe piața internă, dar și modalitatea de comunicare dintre părți în cazul unor încălcări ale drepturilor asupra indicațiilor geografice.

Părțile au luat act de evoluția examinării în instanța de judecată din Republica Moldova a cazului încălcării dreptului asupra indicației geografice protejate Prosecco, înregistrată în Uniunea Europeană și protejată pe teritoriul țării noastre în baza Acordului de Asociere.

Conform agendei reuniunii, părțile au agreat proiectul Deciziei nr. 1/2017 a Subcomitetului pentru IG privind completarea Anexelor XXX-C și XXX-D la Acordul de Asociere RM-UE privind recunoașterea reciprocă a unor noi indicații geografice, decizia urmând să fie semnată de către Președintele Subcomitetului imediat ce vor fi finalizate procedurile interne de aprobare a semnării deciziei conform cerințelor actelor normative în vigoare.  

Menționăm că, în prezent, două denumiri de origine (Românești și Ciumai) și patru indicații geografice din Republica Moldova  (“Divin, “Codru, “Valul lui Traian și “Ștefan Vodă) sunt protejate pe teritoriul Uniunii Europene în baza Acordului de Asociere. Alte două indicații geografice protejate în Republica Moldova au fost notificate pentru a li se acorda protecție pe teritoriul UE  (“Rachiu de caise de Nimoreniși “Dulceaţă din petale de trandafir Călăraşi”)care au fost publicate în Buletinul Oficial al UE, au trecut perioada de opoziție și vor beneficia de protecție pe teritoriul UE odată cu semnarea sus-menționată.

În prezent, sunt în proces de pregătire pentru transmiterea către Uniunea Europeană, pentru acordarea protecției, denumirea de origine protejată “Brânză de Popeascași indicația geografică protejată “Zăbriceni”.

La data de 31 decembrie 2016, pe teritoriul Republicii Moldova erau protejate 3.517 indicații geografice și denumiri de origine din diferite state membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, 949 de denumiri de origine, din 21 de țări, sunt protejate în baza Acordului de la Lisabona privind protecția IG și înregistrarea lor internațională. Pe cale națională, au obținut protecție 7 indicații geografice și 3 denumiri de origine din Republica Moldova și 7 denumiri de origine străine. 

În anul 2018, președinția Subcomitetului pentru Indicații Geografice va fi exercitată de către Uniunea Europeană. Astfel, următoarea reuniune a Subcomitetului UE-RM pentru Indicații Geografice va avea loc anul viitor, la Bruxelles.