2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Instruirea producătorilor agricoli în domeniul indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate

11.06.2014

În scopul promovării sistemului naţional de protecţie a indicaţiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (STG), pe data de 10 iunie 2014, AGEPI, în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) a organizat un seminar de instruire pentru producătorii agricoli din domeniul legumiculturii şi horticulturii din diferite regiuni ale ţării noastre. La Seminar au participat reprezentanţi ai asociaţiilor de producători, producători agricoli din mun. Chişinău, raioanele Hânceşti, Cimişlia, Ştefan Vodă, Glodeni, specialişti din cadrul  AGEPI, reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) şi Centrului Naţional de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC).Participanţii la seminar au beneficiat de un spectru larg de informaţii privind legislaţia din domeniu, şi anume, procedura de înregistrare a IG, DO şi STG, rolul organismelor de inspecţie şi certificare, rolul grupurilor de producători, setul de documente pentru dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate în Republica Moldova, modalitatea de promovare a IG, DO şi STG şi acordarea asistenţei privind elaborarea documentaţiei.Lucrările seminarului au fost deschise de către dna Svetlana Munteanu, vicedirector general AGEPI, care a salutat prezenţa producătorilor la seminar şi a menţionat importanţa IG, DO şi STG pentru promovarea produselor de calitate din Republica Moldova, protejarea patrimoniului produselor tradiţionale autohtone. Dna Sv. Munteanu a menţionat că urmare intrării în vigoare la 1 aprilie 2013 a Acordului între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice pentru produsele agricole şi alimentare, piaţa europeană a produselor de calitate a fost deschisă şi pentru producătorii din ţara noastră. Luând în considerare acest fapt, precum şi importanţa strategică a acestui domeniu pentru dezvoltarea economică a ţării, subiectul promovării produselor autohtone de calitate cu IG, DO şi STG a fost inclus pe agenda Comisiei Naţionale de Proprietate Intelectuală care a chemat toate instituţiile statului cu abilităţi în domeniu să consolideze cooperarea cu producătorii în vederea identificării IG, DO şi STG autohtone care pot fi promovate atât în ţară, cât şi peste hotare şi acordării consultaţiilor şi asistenţei necesare. În cadrul seminarului au fost prezentate două rapoarte. Dl Simion Leviţchi, directorul Departamentului mărci, modele şi desene industriale, AGEPI, a relatat despre rolul indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine în promovarea produselor autohtone, prezentând principiile de bază ale sistemului de protecţie a IG, DO şi STG, importanţa şi avantajele protecţiei, beneficiile economice şi contribuţia acestora la dezvoltarea rurală, distribuirea mai echitabilă a veniturilor pe întreg lanţul de producere ş.a. Totodată, dl S. Leviţchi a informat participanţii despre legislaţia naţională în domeniul de referinţă, prezentând Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate. De asemenea, a fost prezentată experienţa europeană în dezvoltarea sistemului de protecţie a IG, DO şi STG, cele mai bune practici de consolidare a cadrului instituţional de implementare a sistemului, reguli ce urmează a fi respectate în vederea producerii unui produs cu IG şi DO, specificate într-un caiet de sarcini, angajamentul voluntar de a respecta aceste reguli.În continuare, dl Iurie Senic, şef Serviciu producţie ecologică şi produse de origine, MAIA, a informat participanţii despre procedura privind omologarea caietelor de sarcini ale produselor cu IG, DO, STG şi celor ecologice, rolul şi colaborarea dintre autorităţile competente în domeniu, cerinţele pentru obţinerea protecţiei, sistemul de control oficial: verificarea conformităţii cu caietul de sarcini, decizia de certificare,  supravegherea ulterioară etc.Manifestarea în cauză a fost un bun prilej pentru participanţi de a intra în dialog direct cu experţii de la AGEPI şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare care au îndemnat producătorii autohtoni să identifice şi să protejeze IG, DO şi STG autohtone, menţionând că ţara noastră dispune de un potenţial bogat de produse cu IG, DO şi STG. Dna Svetlana Munteanu, vicedirector general AGEPI, a prezentat drept exemplu Georgia, care, într-un timp relativ scurt, a reuşit să obţină rezultate foarte bune în acest domeniu. Actualmente în Georgia sunt înregistrate peste 30 de IG şi DO pentru diverse produse. Foarte intens se lucrează pentru a proteja aceste indicaţii geografice şi denumiri de origine georgiene în alte state, inclusiv în conformitate cu Aranjamentul de la Lisabona. Totodată, dna Svetlana Munteanu a specificat că pentru a facilita eforturile producătorilor în vederea demarării procedurilor de înregistrare a IG şi DO, AGEPI va elabora un model de caiet de sarcini, care va fi plasat pe pagina web a AGEPI.Seminarul a permis agenţilor economici din Republica Moldova să înţeleagă mai bine beneficiile sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine, precum şi oportunităţile ce le oferă în promovarea produselor autohtone atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă. Participanţii au menţionat importanţa organizării seminarelor de informare în domeniul proprietăţii intelectuale.