2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Drepturile de proprietate intelectuală abordate în cadrul unui seminar organizat de către Misiunea EUBAM în Republica Moldova

17.12.2018

Reprezentanții AGEPI au participat la un Seminar în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală care a avut loc la Chișinău în perioada 13 – 14 decembrie 2018. Seminarul a fost organizat de către Misiunea UE de Asistență la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) și a fost destinat colaboratorilor vamali din Republica Moldova, inclusiv din regiunea Transnistreană.

Evenimentul a avut drept scop familiarizarea participanților cu sistemul de protecție și asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) din Republica Moldova și Uniunea Europeană, instrumentele și mecanismele de asigurare a protecției DPI la frontieră. 

Evenimentul a fost deschis de către dl Slawomir Pichor, Șeful Misiunii EUBAM și dl Vasile Plămădeală, expert în domeniul comerțului, Delegația UE în Republica Moldova, care au subliniat actualitatea pe care o au problemele abordate în cadrul seminarului.

AGEPI a fost prezentă la seminar cu o delegație condusă de dl Andrei Popa, Director general adjunct. Tradițional, domeniul mărcilor a fost cel mai solicitat. Dna Natalia Mogol, șeful adjunct al Direcției mărci și design industrial a realizat o comunicare  axată pe aspectele practice de protecție a mărcilor în Republica Moldova, familiarizând auditoriul cu reglementările legale de înregistrare și protecție a mărcilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Cadrul juridic de înregistrare a mărcilor la nivel comunitar, dar și instrumentele informaționale aflate în serviciul autorităților  europene pentru a eficientiza acțiunile de asigurare a respectării drepturilor de PI au fost prezentate de către reprezentanții Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) care au participat la seminar prin intermediul videoconferinței. 

Reprezentanții titularilor de drepturi din Republica Moldova și celor din exterior au adus la cunoștința participanților tehnicile de identificare a produselor originale de cele contrafăcute, dar și programele de informare și educare implementate de asociațiile titularilor de drepturi, destinate atât autorităților, cât și consumatorilor.  

La finalul evenimentului, AGEPI a fost solicitată să informeze participanții despre rezultatele proiectului  UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, finalizat în  luna noiembrie curent. Participanții au manifestat interes  față de produsele realizate în cadrul proiectului, în special cele ce pot contribui la eficientizarea aplicării DPI  la frontieră, la consolidarea colaborării Serviciului Vamal cu alte autorități cu responsabilități în domeniu, dar și cu titularii de drepturi.

Evenimentul face parte dintr-un program de activități realizat de către Misiunea EUBAM cu scopul de a susține implementarea în Republica Moldova a prevederilor Acordului RM-UE privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), în special consolidarea capacităților Republicii Moldova de asigurare a unui mecanism eficient și sigur de aplicare a procedurilor  vamale în cadrul operațiunilor de import-export, inclusiv pe segmentul transnistrean.