2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Culegerea de rezumate „Rapoarte de cercetare din sfera stiintei si inovarii”

13.02.2009

In scopul promovarii rezultatelor activitatii de cercetare stiintifica, obtinute de catre institutiile si organizatiile din Republica Moldova in cadrul proiectelor din sfera stiintei si inovarii, finantate de la Bugetul de stat integral sau partial, Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI) a elaborat si a editat Culegerea de rezumate „Rapoarte de cercetare din sfera stiintei si inovarii”, care include rezumatele rapoartelor stiintifice pe proiectele finalizate in anii 2005-2007, si inregistrate in baza de date „Rezultate stiintifice” (http://www.db.agepi.md/), elaborata si gestionata de AGEPI , in corespundere cu prevederile Codului cu privire la stiinta si inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004.

Culegerea poate fi procurata la Centrul de Informare si Documentare in domeniul Proprietatii Intelectuale (CID PI) AGEPI sau prin Catalogul de abonare la publicatiile AGEPI 2009 (pagina web: www.agepi.md).

Pretul publicatiei – 35 lei.

Persoana de contact: Petru Racu, sef CID PI, tel.: 400596; 400597.