2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Conferinta Internationala "Probleme actuale ale economiei proprietatii intelectuale"

09.12.2005

Pe 24-25 noiembrie 2005, la AGEPI si-a desfasurat lucrarile Conferinta Internationala „Probleme actuale ale economiei proprietatii intelectuale”, editia a IV-a. Organizatorii conferintei au fost Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala si Academia de Stiinte a Moldovei.

La Conferinta au participat savanti si practicieni din Romania, Ucraina, Rusia. Din partea Republicii Moldova au participat reprezentanti a circa 30 de ministere si departamente, institutii de cercetare-dezvoltare si de invatamant superior, intreprinderi si organizatii, printre care: Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului, Ministerul Dezvoltarii Informationale, Agentia pentru Dezvoltare Regionala, ASEM, USM, Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie, Institutul National de Farmacie s.a. Pentru prima data au fost prezenti colaboratori ai Universitatii de Stat din Comrat.

Un cuvant de salut a rostit participantilor la conferinta dl St. Novac, Director General AGEPI si I. Tighineanu, vicepresedinte al ASM, care au mentionat ca unul dintre factorii determinanti ai cresterii economice in tara o constituie tehnologiile, inovatiile si tot ceea ce tine de proprietatea intelectuala, iar problema principala cu care se confrunta economia proprietatii intelectuale in Moldova este crearea si dezvoltarea pietii produselor intelectuale.
In cadrul conferintei au fost abordate probleme ce tin de elaborarea, protectia si implementarea inventiilor, realizarilor stiintifice, altor obiecte de proprietate intelectuala in economia nationala, incurajarea activitatii inovationale.

Dintre cele mai reprezentative comunicari prezentate mentionam: „Proprietatea intelectuala – componenta principala a capitalului intelectual si activelor nemateriale”, dr. Iu. Badar, AGEPI, „Valorificarea formelor medicamentoase de BioR in stomatologie”, acad. V. Rudic, Director al Institutului de Microbiologie al ASM, „Rolul proprietatii intelectuale in sporirea valorii afacerilor”, dr. Sv. Albu, secretar stiintific al Sectiei Stiinte economice si matematice a ASM, „Perspectiva sectorului zootehnic in tehnologii avansate”, dr. A. Gaina, ICMEA „Mecagro” s.a.
La sfarsitul lucrarilor conferintei, participantii au inaintat un sir de propuneri privind utilizarea eficienta a OPI, optimizarea activitatii de inregistrare si examinare a OPI, modificarea cadrului legislativ, implementarea inventiilor, incurajarea procesului inovational.

Astfel, dr. A. Gaina (ICMEA „Mecagro”) a inaintat propuneri privind perfectionarea sistemului de stimulare a activitatii inovationale in cadrul intreprinderii/institutiei prin stabilirea unui cuantum din cifrele de afaceri obtinute in urma implementarii inventiilor in calitate de prime pentru incurajarea activitatii de inovare. Un astfel de sistem functioneaza in cadrul ICMEA „Mecagro” care este destul de eficient.

Propunerile dr. Tudor Bounegru (USM) au fost axate pe modalitatile organizationale de depasire a problemelor ce franeaza implementarea inventiilor, necesitatea integrarii Republicii Moldova in spatiul inovational mondial.
Generalizand opiniile participantilor, dl Stefan Novac (Director General AGEPI) a propus desfasurarea urmatoarelor editii ale conferintei pe sesiuni separate, iar comunicarile sa se axeze pe probleme practice ale implementarii inventiilor.
Materialele conferintei (circa 60 de comunicari) vor fi publicate intr-o culegere speciala cu titlul Probleme actuale ale economiei proprietatii intelectuale.