2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Conducerea Consiliului National pentru Acreditare si Atestare in vizita de documentare la AGEPI

14.03.2009

La invitatia conducerii Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala, la inceputul lunii martie curent, o delegatie a Consiliului National pentru Atestare si Acreditare (CNAA), din care au facut parte acad. Valeriu Canter, presedinte al CNAA, acad. Simion Toma, vicepresedinte al CNAA, conducator al Comisiei de acreditare a organizatiilor din sfera stiintei si inovarii, Ghenadie Gladchi, dr. hab., secretar stiintific al CNAA, si Vitalie Minciuna, dr. hab., sef Directie generala de evaluare si acreditare a CNAA, a intreprins o vizita de documentare la AGEPI in scopul stabilirii directiilor prioritare de colaborare dintre aceste doua institutii.

Din partea AGEPI la intrevedere au participat dr. Dorian Chirosca, director general AGEPI, dr. Svetlana Munteanu, consilier al directorului general, Tudor Jovmir, director Departament inventii, soiuri de plante si modele de utilitate, dr. Maria Rojnevschi, director Departament promovare si editura, Ana Zavalistii, sef Sectie „Intellectus” si mass-media, precum si membrii colegiului de redactie ai acestei publicatii.

In cadrul intrevederii, au fost trecute in revista masurile intreprinse de AGEPI si CNAA in domeniul protectiei si utilizarii produsului intelectual in Republica Moldova, inclusiv a obiectelor de proprietate intelectuala si a rezultatelor activitatii de cercetare din sfera stiintei si inovarii, acreditarii organizatiilor din domeniul stiintei si inovarii, pregatirii si atestarii cadrelor stiintifice si stiintifico-didactice etc.

Directorul general AGEPI a accentuat necesitatea conjugarii eforturilor in domeniul instruirii si perfectionarii doctoranzilor institutiilor din sfera stiintei si inovarii in domeniul proprietatii intelectuale si transferului tehnologic, inclusiv prin includerea cursului „Introducere in proprietatea intelectuala” in programele de studii ale doctoranzilor.

Dl D. Chirosca a mentionat, de asemenea, ca AGEPI, cu sustinerea Ministerului Educatiei si Tineretului, intreprinde masuri pentru introducerea unui curs de proprietate intelectuala in programele de studii universitare. In prezent AGEPI a stabilit relatii de colaborare si a semnat acorduri in domeniul instruirii si pregatirii studentilor, doctoranzilor si cadrelor didactice in domeniul PI cu 5 institutii de invatamant superior din republica (Academia de Administrare Publica de pe langa Presedintele Republicii Moldova, Academia de Transporturi, Informatica si Comunicatii, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „N. Testemitanu”, Universitatea de Stat „A. Russo” din Balti). In proces de negociere se afla acordurile de colaborare cu Universitatea Pedagogica de Stat „I. Creanga”, Universitatea Tehnica a Moldovei, Universitatea Libera Internationala din Moldova, Universitatea Cooperatist-comerciala din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat.

Academicianul V. Canter a sustinut initiativa AGEPI, mentionand ca in prezent CNAA lucreaza la elaborarea cadrului normativ privind crearea scolilor doctorale in Republica Moldova, similar celor occidentale, iar pregatirea in domeniul PI ar fi un capitol important al programelor de perfectionare si instruire in cadrul studiilor de doctorat.

Un subiect aparte l-a constituit problema respectarii dreptului de autor asupra tezelor de doctorat si autoreferatelor expuse on-line pe web site-ul CNAA pentru familiarizarea publicului. Delegatiile ambelor institutii au apreciat importanta problemei privind excluderea plagiatului in cazul lucrarilor stiintifice, in special al tezelor de doctor si doctor habilitat, si au convenit asupra efectuarii unui studiu privind experienta altor tari in acest domeniu, atat din punct de vedere juridic, cat si tehnic.

Un alt domeniu de colaborare este editarea revistei de proprietate intelectuala „Intellectus”, coeditor al careia din anul 2004 este CNAA. Reprezentantii ambelor institutii au mentionat rolul revistei „Intellectus” in familiarizarea publicului larg cu sistemul national si international de protectie a proprietatii intelectuale, organizarea si desfasurarea cercetarilor stiintifice, de protectie si utilizare a produsului intelectual, de pregatire si atestare a cadrelor stiintifice si stiintifico-didactice. Conducerea celor doua institutii au accentuat necesitatea conformarii revistei „Intellectus” cerintelor Regulamentului cu privire la evaluarea si clasificarea revistelor stiintifice, amplificarea eforturilor in promovarea revistei peste hotarele tarii si integrarea acesteia in circuitul stiintific international.

Organizarea in comun a seminarelor de familiarizare a savantilor institutiilor din sfera stiintei si inovarii cu legislatia nationala si internationala din domeniul proprietatii intelectuale si transferului tehnologic, participarea expertilor CNAA la organizarea si desfasurarea EIS „Infoinvent”, reprezinta, de asemenea domenii actuale de colaborare bilaterala.

In scopul unei organizari mai eficiente a activitatii in domeniile de interes comun mentionate in cadrul intrevederii, s-a convenit asupra actualizarii Acordului de colaborare existent intre AGEPI si CNAA.