2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Au fost atestați noi mandatari autorizați în proprietatea intelectuală

19.10.2017

Comisia de atestare și disciplină a candidaților pentru obținerea calității de mandatar autorizat în proprietatea intelectuală din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a atestat 6 noi mandatari autorizați.

Directorul general al AGEPI, Lilia Bolocan a înmânat astăzi mandatarilor autorizați certificatele care atestă obținerea noii calificări, urându-le succes în activitatea lor de acordare a asistenței necesare solicitanților în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală.

Doi dintre candidați au dobândit calitatea de mandatar autorizat fără a susține examenul în domeniul proprietății intelectuale, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizați în proprietatea intelectuală. Regulamentul prevede că specialiştii în domeniul proprietăţii intelectuale care au activat în calitate de angajaţi ai AGEPI cel puţin 3 ani şi cadrele didactice care au predat disciplina privind protecţia proprietăţii intelectuale în instituţiile de învăţămînt superior cel puţin 3 ani pot dobândi calitatea de mandatar autorizat fără a susţine examenul pentru domeniul proprietăţii intelectuale.

Alți patru candidați au susținut examenul în fața Comisiei de atestare și disciplină a candidaților pentru obținerea calității de mandatar autorizat în proprietatea intelectuală.

Astfel, noii mandatari autorizați au fost înscriși în Registrul național al mandatarilor autorizați în proprietatea intelectuală. În prezent, în Registru sunt înscriși 137 mandatari autorizați în proprietatea intelectuală.

Activitatea profesională a mandatarilor autorizați constă în reprezentarea persoanelor fizice și juridice în condițiile prevăzute de contractul de mandat sau de un alt contract cu un conținut analogic și/sau de procură legală de reprezentare și în acordarea asistenței necesare acestora în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală (mărci, invenții, desene și modele industriale, soiuri de plante, topografii de circuite integrate, denumiri de origine, indicații geografice, specialități tradiționale garantate).