2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ambasadorul României în Republica Moldova, în vizită de lucru la AGEPI

09.10.2017

Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Lilia Bolocan, a avut astăzi o întrevedere de lucru cu E.S. Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova. 

În cadrul întâlnirii, s-a realizat un schimb de informații pe marginea relațiilor de colaborare în domeniul proprietății intelectuale dintre Republica Moldova și România și cooperarea AGEPI cu oficiile de specialitate din România, și anume: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și Oficiul Român pentru Dreptul de Autor (ORDA).

Un subiect important al discuțiilor l-a constituit promovarea intereselor Republicii Moldova şi a României în cadrul organizațiilor internaţionale din domeniul proprietăţii intelectuale: Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) și Organizaţia Europeană de Brevete (OEB).

Directorul general AGEPI a menționat că Republica Moldova apreciază înalt realizările României în domeniul dezvoltării și consolidării sistemului național de protecție şi asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală, gradul înalt de pregătire profesională a specialiștilor din cadrul OSIM și ORDA, dar și sprijinul acordat AGEPI pe parcursul celor 25 de ani de activitate la consolidarea cadrului normativ legislativ și sistemului național de proprietate intelectuală din țara noastră. Astfel, Republica Moldova a acordat suport deplin României în demersurile sale pentru deschiderea unui Oficiu extern al OMPI la București, atât în cadrul ediției curente a Adunării Generale a statelor membre ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, care se desfășoară la Geneva, Elveția, în perioada 2-11 octombrie curent, dar și în ediția precedentă a înaltului for al OMPI.

E.S. Ambasadorul Daniel Ioniță a adus sincere mulțumiri Republicii Moldova și AGEPI pentru susținerea demersului României în cadrul OMPI cu referire la deschiderea unui Oficiu extern al OMPI la București și a menționat că Ambasada României în Republica Moldova va acorda tot suportul necesar pentru consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul proprietății intelectuale.

Directorul general AGEPI a menționat importanța colaborării bilaterale în vederea promovării în rândul inventatorilor și a solicitanților din România a sistemului de validare a brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova care a intrat în vigoare pe 1 noiembrie 2015, în baza Acordului de validare semnat de Guvernul Republicii Moldova și Organizaţia Europeană de Brevete pe 16 octombrie 2013.

Oficialii au discutat și despre preluarea experienţei României (OSIM şi ORDA) în domeniul protecției juridice și a asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova și România, în special cu referire la valorificarea operelor protejate prin drepturi de autor și a drepturilor conexe și asigurarea transparenței în activitatea organizațiilor de gestiune colectivă a acestor drepturi, inclusiv la colectarea și repartizarea echitabilă a remunerațiilor de autor interpreților, compozitorilor, autorilor și altor categorii de titulari de drepturi de autor și drepturi conexe din Republica Moldova și România  (schimburi de  experienţă, vizite de lucru, seminare şi conferinţe).

Oficialii au evidențiat importanța menținerii dialogului dintre instituții și au manifestat deschidere față de continuarea acestuia.