2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Adunarea mandatarilor autorizați în proprietatea intelectuală

12.12.2018

Pe data de 11 decembrie 2018, în sala de conferințe a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut loc Adunarea mandatarilor autorizați în proprietatea intelectuală.

Ședința a fost moderată de către Lilia Bolocan, Director general al AGEPI, care a menționat rolul important ce le revine mandatarilor autorizați și le-a mulțumit tuturor pentru participare și pentru colaborarea fructuoasă. De asemenea, Lilia Bolocan a precizat că unul dintre domeniile de colaborare cu o finalitate pozitivă a fost elaborarea Codului de etică și conduită al mandatarilor autorizați. Mai mult, s-a remarcat faptul că AGEPI a inițiat elaborarea unei serii de modificări având ca obiectiv îmbunătățirea cadrului legislativ.

În conformitate cu agenda întrunirii de lucru, au fost prezentate date statistice referitoare la activitatea mandatarilor autorizați pe parcursul anului 2018, informații privind aprobarea Codului de etică și conduită al mandatarilor autorizați în proprietatea intelectuală, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecția invențiilor.

Totodată, a fost prezentat Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor, cât și informații privind procedura de examinare a listei de produse, pentru care se solicită înregistrarea mărcilor, ce includ indicații geografice protejate, și modificările la Regulamentul comun de executare a Aranjamentului de la Madrid.

Mandatarii autorizați au participat activ la dezbaterile pe marginea subiectelor înscrise pe agenda de lucru, venind, totodată, cu propuneri și recomandări la proiectul modificărilor care se propun a fi operate în legile speciale în domeniul proprietății intelectuale.

Activitatea profesională a mandatarilor autorizați constă în reprezentarea persoanelor fizice și juridice în condițiile prevăzute de contractul de mandat sau de un alt contract cu un conținut similar și/sau de procura legală de reprezentare, dar și în acordarea asistenței necesare acestora în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală (mărci, invenții, desene și modele industriale, soiuri de plante, topografii de circuite integrate, denumiri de origine, indicații geografice, specialități tradiționale garantate).