2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Activitatea organizațiilor de gestiune colectivă va fi evaluată de o echipă de experți

01.12.2017

Cât de armonizată este legislația Republicii Moldova cu prevederile Directivei 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor conexe și acordarea de licențe multi-teritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă? Cum poate fi îmbunătățită activitatea de gestiune colectivă? Când vom avea un colector unic? Răspunsul la aceste întrebări îl vor găsi în următoarele luni experții proiectului „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, Irina Lucan-Arjoca, director general adjunct ORDA România și juristul Ion Țigănaș. În acest sens, pentru a afla mai multe, experții, coordonați de Yuriy Kapitsa, s-au întâlnit în perioada 27 – 29 noiembrie cu  reprezentanții Organizațiilor de Gestiune Colectivă (OGC) din Moldova și cu specialiștii din cadrul AGEPI.

„După ce noua lege privind dreptul de autor va fi adoptată, toate organizațiile de gestiune colectivă din Moldova vor fi nevoite să-și modifice documentele interne pentru a fi în conformitate cu standardele europene. Astfel, am avut aceste întâlniri pentru a vedea care este situația reală și în urma informației colectate, experții vor evalua modalitatea de funcționare a organizațiilor de gestiune colectivă”, a spus expertul din cadrul proiectului, Yuriy Kapitsa.

Potrivit Directivei europene „Organismele de gestiune colectivă dețin și ar trebui să dețină în continuare un rol important, ca promotori ai diversității expresiilor culturale, atât prin permiterea accesului pe piață al repertoriilor mai mici și mai puțin populare, cât și prin prestarea de servicii sociale, culturale și educaționale în beneficiul titularilor de drepturi și al publicului”.

„Normele europene au responsabilizat titularii de drepturi și organismele de gestiune colectivă, iar aceste părți sunt astăzi mult mai conștiente de drepturile și obligațiile lor. În România, de exemplu există un tarif pe care toată lumea îl plătește și atât. Nu avem niciun tarif minim sau maxim pe care utilizatorii ar trebui să-l achite organismelor de gestiune colectivă. În Moldova însă, nu am găsit în legile existente o metodologie de calcul sau informația pe care utilizatorul trebuie să o prezinte lunar. Din păcate, constat că în legislația Republicii Moldova nu sunt transpuse o serie de prevederi ale Directivei din 2014”, a declarat experta Irina Lucan-Arjoca.

Recent, AGEPI a propus spre consultare publică proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, elaborat întru necesitatea armonizării prevederilor Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe la reglementările acquis-ului comunitar relevant, precum și în scopul asigurării unui nivel adecvat de protecție a intereselor titularilor dreptului de autor și consolidării activității organizațiilor de gestiune colectivă.

Printre modificările de bază și conceptuale care se regăsesc în proiect se identifică și expunerea într-o nouă redacție a Capitolului VII “Gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și drepturilor conexe” în vederea transpunerii unor prevederi din Directiva 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă.

Pentru o cunoaștere mai bună a legislației europene, pe 29 noiembrie a fost organizat un atelier de lucru, unde Irina Lucan-Arjoca a făcut o prezentare a Directivei 2014/26/UE, menţionând principiile acestei Directive, cerințele necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a gestionării drepturilor de autor și a drepturilor conexe de către organismele de gestiune colectivă, promovările acestui document, experiența României în aplicarea sa, dar și necesitatea de a face anumiți pași pentru îmbunătățirea activității de gestiune în țara noastră.

„Organizațiile de gestiune colectivă trebuie să dezvolte niște norme și politici interne de stabilire a tarifelor și nu doar. Aceste documente vor putea deveni o bază bună de negociere și le va oferi transparență în fața utilizatorilor, dar și a partenerilor cu care colaborează”, recomandă expertul proiectului, Ion Țigănaș.

Echipa de experți va oferi suport organizațiilor de gestiune colectivă în implementarea Directivei 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă și în mod special, la elaborarea unor regulamente interne.

Organizațiile de gestiune colectivă reprezintă organizații necomerciale înființate prin liberă asociere şi nemijlocit de titularii dreptului de autor şi/sau ai drepturilor conexe. Acestea eliberează utilizatorilor licențe pentru valorificarea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe; negociază cu utilizatorii cuantumul remunerației pentru valorificarea acestora și acumulează, repartizează și achită remunerația către titularii de drepturi. În Republica Moldova activează în prezent două organizații de gestiune colectivă: Asociația Națională „Copyright” (ANCO) și Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA).

Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova este finanţat de Uniunea Europeană, fiind implementat de către un Consorţiu format din companiile Archidata Srl (Italia), European Profiles S.A. (Grecia) și Business and Strategies in Europe S.A. (Belgia). Proiectul are o durată de doi ani și urmează a fi finalizat în noiembrie 2018. Principalul beneficiar al proiectului este Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).