Indicații geografice și denumiri de origine protejate in Republica Moldova

Pentru a beneficia de protecție în baza acordului sus-menționat, o DO/IG trebuie să fie înregistrată la nivel național în baza Legii nr. 66-XVI/2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradițional garantate și ulterior prezentată pentru protecție pe teritoriul UE (important -  fără a se achita careva taxe).

În prezent, în baza Acordului UE-RM, sunt protejate pe teritoriul Republicii Moldova 3494 DO și IG ce provin din Uniunea Europeană (http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx), iar 2 DO (Ciumai și Romănești) și 4 IG (CODRU, ŞTEFAN VODĂ, VALUL LUI TRAIAN, DIVIN) ce au ca țară de origine Republica Moldova au fost depuse spre protecție pe teritoriul Uniunii Europene (http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/ResultsGI.aspx).