Organizații de gestiune colectivă

Organizațiile de gestiune colectivă reprezintă organizații necomerciale (înregistrate la Ministerul Justiției în calitate de asociații obștești) înființate prin liberă asociere şi nemijlocit de titularii dreptului de autor şi/sau ai drepturilor conexe.

Acestea sunt avizate de către AGEPI iar Decizia de eliberare a avizului se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Organizaţia de gestiune colectivă are următoarele atribuţii:

a) eliberează utilizatorilor licenţe;

b) negociază cu utilizatorii cuantumul remuneraţiei;

c) acumulează, repartizează și achită remuneraţia către titularii de drepturi. 


Organizațiile de gestiune colectivă din Republica Moldova: