Acorduri

 1. Memorandum de înțelegere privind comunicațiile prin mijloace electronice în conformitate cu procedurile Sistemului de la Madrid între Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) și Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI)
  În vigoare din 24 decembrie 2020
 2. Acord de colaborare în domeniul proprietăţii intelectuale între Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova şi Jean Monnet Chair „European Union for Intellectual Property Rights/EUPROIN”
  În vigoare din 28 mai 2018
 3. Acordul de Colaborare între Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova și Oficiul de Proprietate Intelectuală din Muntenegru
  În vigoare din 11 mai 2018
 4. Acord între Serviciul Federal de Proprietate Intelectuală (Federația Rusă) și Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind accesul la sistemul de căutare a informațiilor în domeniul brevetelor PatSearch
  În vigoare din 11 mai 2018
 5. Memorandum de înțelegere între Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova și Oficiul de Brevete a Statului Israel
  În vigoare din 7 mai 2018
 6. Memorandum de cooperare între Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova şi Oficiul pentru Brevete si Mărci al Republicii Azerbaidjan
  În vigoare din 6 septembrie 2017
 7. Memorandumul de înțelegere privind cooperarea bilaterală între Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) şi Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)
  În vigoare din 11 iulie 2017
 8. Memorandumul de înțelegere între Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România cu privire la accelerarea procedurii de brevetare
  În vigoare din 26 mai 2017
 9. Protocol de colaborare între Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România și Oficiul Român pentru Drepturile de Autor privind organizarea şi desfăşurarea Concursului în domeniul proprietăţii intelectuale pentru tineri
  În vigoare din 26 mai 2017
 10. Protocol de cooperare dintre Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova și Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
  În vigoare din 16 iunie 2014
 11. Memorandum de înțelegere dintre Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova și Centrul Estonian de Proprietate Intelectuală și Transfer Tehnologic
  În vigoare din 13 februarie 2014
 12. Memorandum de cooperare dintre Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova și Universitatea de Drept din Kiev (Ucraina)
  În vigoare din 17 septembrie 2013
 13. Memorandum de înțelegere dintre Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova și Centrul Național de Proprietate Intelectuală din Georgia (SAKPATENTI)
  În vigoare din 3 iunie 2013
 14. Acord de cooperare în domeniul protecției proprietății intelectuale între Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova și Oficiul de Proprietate Intelectuală din Republica Populară Chineză
  În vigoare din 3 octombrie 2012
 15. Acord de colaborare între Oficiul Eurasiatic de Brevete și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova
  În vigoare din 23 august 2012
 16. Addendum la Convenția de colaborare dintre Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din România și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, încheiată la Chișinău în anul 2000
  În vigoare din 11 martie 2010
 17. Acord de cooperare în domeniul proprietății intelectuale încheiat între Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova și Institutul de Stat de Proprietate Intelectuală al Federației Ruse (RGIIS)
  În vigoare din 1 octombrie 2008
 18. Acord de cooperare în domeniul protecției proprietății industriale încheiat între Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova din Republica Moldova și Oficiul de Brevete din Bulgaria
  În vigoare din 14 noiembrie 2006
 19. Acord de cooperare în domeniul protecției proprietății industriale încheiat între Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova și Oficiul de Brevete din Republica Letonă
  În vigoare din 9 iunie 2006
 20. Acord privind schimbul de informații documentare în domeniul brevetelor încheiat între Centrul Național de Proprietate Intelectuală din Republica Belarus și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova
  În vigoare din 24 mai 2006
 21. Memorandum de înțelegere în domeniul protecției proprietății industriale încheiat între AGEPI și Oficiul de Brevete din Ungaria
  În vigoare din 27 noiembrie 2003
 22. Acord de cooperare tehnică între Institutul Național de Proprietate Industrială din Franța și AGEPI
  În vigoare din 27 noiembrie 2001
 23. Acord privind schimbul de informații documentare în domeniul protecției proprietății industriale încheiat între AGEPI și Oficiul de Brevete din Estonia
  În vigoare din 6 iulie 2000
 24. Convenție de colaborare dintre Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din România (OSIM) și AGEPI
  În vigoare din 3 martie 2000
 25. Acord între AGEPI și Agenția de Brevete și Mărci a Federației Ruse privind colaborarea în domeniul protecției proprietății industriale
  În vigoare din 25 februarie 1999
 26. Acord încheiat între Oficiul de Brevete din Austria și AGEPI
  În vigoare din 23 aprilie 1997
 27. Acord de cooperare în domeniul informației de brevet încheiat între Oficiul pentru Protecția Proprietății Industriale din Republica Macedonia și AGEPI
  În vigoare din 21 septembrie 1994
 28. Acord de cooperare în domeniul informației de brevet încheiat între Oficiul de Proprietate Industrială din Republica Cehia și AGEPI
  În vigoare din 13 octombrie 1994
 29. Acord privind schimbul de informației documentare în domeniul proprietății industriale încheiat între AGEPI și Oficiul de Stat pentru Brevete din Republica Croația
  În vigoare din 19 septembrie 1994
 30. Acord de cooperare în domeniul protecției proprietății industriale încheiat între Oficiul de Brevete din Polonia și AGEPI
  În vigoare din 7 iunie 1994
 31. Acord de cooperare în domeniul informației de brevet încheiat între Oficiul Național de Invenții din Republica Ungară și AGEPI
  În vigoare din 4 octombrie 1993
 32. Acord de cooperare în domeniul informației de brevet încheiat între Organizația de Proprietate Industrialх din Grecia și AGEPI
  În vigoare din 17 septembrie 1993
 33. Acord de cooperare în domeniul informației de brevet încheiat între Oficiul Federal de Proprietate Industrială din Elveția și AGEPI
  În vigoare din 1 iulie 1993
 34. Acord de cooperare privind schimbul de informații în domeniul protecției proprietății industriale încheiat între AGEPI și Oficiul de Brevete din Kazahstan
  În vigoare din 1 ianuarie 1993
 35. Acord de cooperare privind schimbul de informații în domeniul protecției proprietății industriale încheiat între AGEPI și Comitetul de Stat pentru Știința și Noi Tehnologii din Republica Kîrgîzstan
  În vigoare din 1 ianuarie 1993
 36. Acord de cooperare privind schimbul de informații în domeniul protecției proprietății industriale încheiat între AGEPI și Oficiul de Brevete din Lituania
  În vigoare din 1 ianuarie 1993