Soiuri de plante. Calculator taxe

621 Depunerea cererii de brevet pentru un soi de planta, inclusiv examinarea preliminara si publicarea datelor privind cererea de brevet
622 Testarea soiului la conditiile de brevetabilitate (pentru fiecare an)
623 Testarea soiului la conditiile de brevetabilitate in cazul prezentarii rezultatelor testarii oficiale anterioare
624 Eliberarea brevetului
625 Mentinerea in vigoare a brevetului (pentru fiecare an de valabilitate): ani
626 Prelungirea valabilitatii brevetului (pentru fiecare an), anii 26-35
627 Depunerea cererii de inregistrare a denumirii soiului de planta
628 Consultarea documentelor cererii de brevet
629 Retragerea cererii de brevet sau renuntarea la brevet
6210 Testarea soiului de catre Comisia de Stat a Republicii Moldova pentru Incercarea Soiurilor de Plante, la valoarea agronomica:
6211 Eliberarea Adeverintei pentru Soi de Planta
6212 Inregistrarea soiului in Registrul Soiurilor de Plante
6213 Mentinerea soiului in Registrul Soiurilor de Plante (pentru fiecare an de cultivare):
63. Revendicarea prioritatii intr-o cerere de inregistrare a obiectului de proprietate industriala
64. Revendicarea prioritatii interne intr-o cerere de inregistrare a obiectului de proprietate industriala
65. Publicarea unei erate/corecturi
66. Inscrierea unei modificari
67. Inregistrarea contractului de licenta, de cesiune a drepturilor, de franchising si de gaj (inclusiv inscrierea modificarilor in Registru)
68. Inscrierea modificarilor in contractul inregistrat sau rezilierea acestuia
69. Depunerea opozitiei si contestatiei:
70. Examinarea si inregistrarea actului de evaluare a proprietatii intelectuale
71. Examinarea cererii de recunoastere a notorietatii marcii
72. Atestarea reprezentantilor in proprietatea industriala
73. Inregistrarea si eliberarea certificatului de reprezentant in domeniul proprietatii industriale
74. Atestarea evaluatorilor in domeniul proprietatii intelectuale
75. Inregistrarea si eliberarea certificatului de evaluator in domeniul proprietatii intelectuale
76. Prelungirea termenului de raspuns la notificarea examinarii, suspendarea procedurii
77. Restabilirea termenului omis, pentru....
78. Repunere in drepturi
79. Inregistrarea Statutului marcii comerciale colective
80. Inregistrarea si eliberarea titlurilor de protectie a obiectelor de proprietate industriala in cazul transmiterii drepturilor
81. Eliberarea unui document oficial de tipul: duplicat, copie a titlului de protectie, adeverinta, act de prioritate
82. Consultarea Registrului National
83. Inscrierea modificarilor in denumirea firmei reprezentantilor in proprietate industriala si/sau adresei pentru corespondenta in Registrul National
84. Participarea la cursurile de instruire "Protectia proprietatii intelectuale"
85. Participarea la cursurile de instruire "Evaluarea proprietatii intelectuale"

* Inlesniri